interview
Duurzame Mode: De Mars Tegen Afvalkolonialisme

In een wereld van snel bewegende mode en groeiende afvalbergen is het onderzoek naar duurzame mode en afvalbeheer cruciaal. Geïnspireerd door persoonlijke ervaringen en een diepgeworteld gevoel van rechtvaardigheid, duikt Antonella Maiello, onderzoekster duurzaam bestuur, in de complexe wereld van kledingafval en duurzame mode.

Als kind groeide Maiello op in Terra dei Fuochi, in de provincie Napels. Een regio waar gevaarlijk afval uit verschillende Europese geïndustrialiseerde gebieden, al tientallen jaren, illegaal wordt gedumpt. Hierdoor begrijpt de onderzoekster de verwoestende impact van afval kolonialisme. Kolonialisme is een proces van onderwerping en het vestigen van controle over een afzonderlijke groep of gemeenschap. Dit gebeurt via verschillende mechanismen en dynamieken zoals bezetting, onteigening, extractie en uitbuiting. Historisch gezien is het begonnen met een invasie, bezetting en uitbuiting van vreemde landen. Wanneer dit proces plaatsvindt door het lozen van materialen die als afval kunnen worden beschouwd, is er sprake van afval kolonialisme.

“We moeten ons richten op vermindering van productie en consumptie, niet alleen op recycling.”

Epidemiologische gegevens van lokale volksgezondheidsinstellingen tonen een onmiskenbaar verband aan tussen deze illegale afvalverwijdering en het hoge aantal sterfgevallen door kanker in dit gebied. “Veel in mijn familie is hieraan ten prooi gevallen,” zegt ze. “Het is een vorm van onderdrukking die niet alleen landen, maar ook levens verwoest.” Afval kolonialisme is niet beperkt tot landsgrenzen. Het is een transnationaal fenomeen dat de zwaksten treft. Terwijl de mode-industrie groeit, groeit ook het afval dat die genereert. “Het probleem zit in de kern van ons economisch systeem,” benadrukt ze. “We moeten ons richten op vermindering van productie en consumptie, niet alleen op recycling.”

Onderzoeksinteresse 

Het textielgedeelte is Maiello gaan onderzoeken toen zij naar Nederland verhuisde en is terug te voeren op haar interesse in degrowth, sufficiency en global justice. “Overproductie van kleding is iets wat we absoluut niet nodig hebben, maar dat tegelijkertijd arbeidsafhankelijkheid genereert in landen met lagere inkomens,” vertelt Maiello. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar het ontwarren van deze vicieuze cirkel, het stoppen van fast fashion, maar niet ten koste van mensen die ervan afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.  Zo geeft Maiello aan dat de weg naar duurzame mode een collectieve inspanning vereist met een mondiale aanpak. 

Samenwerking

“Geen enkel land kan in zijn eentje een echt “goede praktijk” ontwikkelen,” benadrukt Maiello. “Samenwerking tussen overheden, industrie en gemeenschappen is essentieel om echte verandering te bewerkstelligen. De post-consumer textielwaardeketen is transnationaal en slecht gereguleerd, als die al gereguleerd is. Daarom kunnen we niet spreken van “goede praktijken” op landelijk niveau, omdat de problemen de nationale grenzen overschrijden en er een internationale praktijk moet worden ontwikkeld.”

Antonella Maiello, Foto: Universiteit Leiden
Antonella Maiello, Foto: Universiteit Leiden

Terwijl de wereld worstelt met een groeiende crisis van kledingafval, roept onze onderzoeker op tot actie. “We moeten stoppen met kopen wat we niet nodig hebben, meer betalen voor het handwerk van degenen die onze kleding ontwerpen en produceren, produceren met natuurlijke vezels en vechten voor goede arbeidsomstandigheden in elke uithoek van de wereld,” zegt ze vastberaden. “Het is tijd voor een radicale verandering, een verandering die de gezondheid van onze planeet en haar bewoners beschermt.” Door haar toewijding aan duurzame mode en haar strijd tegen afval kolonialisme, staat onze onderzoeker aan de frontlinie van een wereldwijde beweging voor verandering. Met elke stap die ze neemt, brengt ze ons dichter bij een toekomst waarin mode niet alleen mooi is, maar ook rechtvaardig en duurzaam. 

18 - 04 - 2024 |
Yael Paulides