carrousel
Nederlanders roken meer wiet tijdens de pandemie
07 - 05 - 2021
Michon Leenders
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021. BA3 Japanstudies.

De lockdown in Nederland ging gepaard met een toename in cannabisgebruik, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Niet mentale problemen, maar sleur en verveling bleken de hoofdoorzaken.

Met de lockdownmaatregelen in maart 2020 nam het cannabisgebruik in Nederland significant toe, aldus onderzoekers van de UvA. Cannabisgebruikers zouden in de eerste maanden van de lockdown zowel vaker als meer hebben gerookt. Men rookte vooral wiet om verveling en de sleur van de lockdown tegen te gaan.

Individuele verschillen

In de eerste twee maanden van de lockdown lieten de onderzoekers een groep van 120 frequente cannabisgebruikers en een controlegroep van 63 mensen die niet of sporadisch cannabis gebruiken online enquêtes invullen. De vragen gingen over de mate van gebruik, maar ook over motieven, mentale gezondheid, relaties en werk. Behalve een toename in cannabisgebruik bleek uit de enquêtes dat zowel gebruikers als niet-gebruikers zich over het algemeen eenzamer voelden. Er was minder fysiek contact met vrienden. Daarnaast verloor 30 procent van de onderzochte mensen hun baan.

Desondanks zagen de onderzoekers weinig veranderingen in symptomen van depressie, angst en slaapproblemen. Contact met partners en familieleden verbeterde zelfs bij zowel de gebruikers als de controlegroep. “Dit hadden we niet verwacht,” zegt hoofdonderzoeker Janna Cousijn. “Maar blijkbaar kreeg men meer oog voor de familie in deze periode.”

Onder de deelnemers waren echter grote individuele verschillen. Zo kampten sommigen wél met meer mentale problemen door de lockdown. Zij hadden veelal ernstigere verslavingssymptomen. De onderzoekers wijzen daarom op het belang van meer onderzoek naar deze verschillen en de langetermijneffecten van de lockdown. “Wellicht is de situatie nu anders dan een jaar geleden,” aldus Cousijn.

“Weinig veranderingen”

Tom Bart, senior preventiewerker bij Jellinek, een instelling voor verslavingszorg, herkent het beeld uit het onderzoek van de UvA. “In ons eigen Antenne-onderzoek zagen wij ook dat sommige cannabisgebruikers tijdens de lockdown meer wiet gingen roken.”

De situatie nu zou vergelijkbaar zijn met het begin van de lockdown. “Over het algemeen zien we geen grote verschillen vergeleken met vorig jaar,” aldus Bart. “Het is echter de vraag hoe het zal zijn wanneer de maatregelen verdwijnen. De verwachting is dat cannabisgebruikers dan weer terug zullen stappen naar het niveau van vóór de lockdown, maar het is ook mogelijk dat sommigen in het verhoogde gebruik blijven hangen. Dit zullen we moeten afwachten.”

07 - 05 - 2021 |
Michon Leenders
Student minor Journalistiek en Nieuwe Media 2020/2021. BA3 Japanstudies.