Kinderen met narcistische trekken sneller verkozen tot groepsleider

02 - 03 - 2021 ► 07:17FIn hun onderzoek naar narcisme en leiderschap onder kinderen werden kinderen van 7 tot 14 jaar getest op narcistische trekken. Vervolgens werden ze ingedeeld in werkgroepen waarbij willekeurig discussieleiders werden aangewezen. Na afloop werd gevraagd wie als ‘echte leider’ werd gezien. Hieruit bleek dat kinderen die vaker als leider werden aangewezen ook meer narcistische trekken vertoonden.

Vernieuwend

Onderzoekster en universitair docent ontwikkelingspsychologie Astrid Poorthuis vindt de inzichten vernieuwend: ‘Dit is het eerste onderzoek dat bij kinderen naar leiderschapskwaliteiten kijkt in relatie tot narcisme. Bij volwassenen is hier al veel onderzoek naar gedaan, maar er is veel minder bekend over de sociale gevolgen van narcisme bij kinderen.’

Daarnaast benadrukt ze een belangrijke bevinding: ‘In tegenstelling tot volwassenen wordt de groepsprestatie niet slechter met een leider met een hoge mate van narcisme. Dit wijst erop dat narcisme mogelijk minder interpersoonlijke kosten met zich meebrengt bij kinderen dan bij volwassenen.’

Vervolgonderzoek

Wat dat precies betekent biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek, stellen de auteurs in hun rapport. Dergelijk onderzoek zou kunnen uitwijzen wat het ‘verdienen’ van leiderschap doet met narcistische kinderen en hun toekomst als volwassen leider.

Foto: Austin Pacheco, Unsplash

Kim BergsmaGeef een reactie

artikelen van Kim Bergsma:
Kinderen met narcistische trekken sneller verkozen tot groepsleider
Hoe onnatuurlijke geluidsgolven het zeeleven beïnvloeden