carrousel
Aanpak na brand tropisch regenwoud moet anders

Er komen steeds meer branden voor in tropische regenwouden en die zijn bijna exclusief veroorzaakt door menselijk handelen. Er is een grotere inspanning en meer onderzoek nodig om gebieden succesvol te laten herstellen na een brand. Vooral omdat herstel bij een tropisch regenwoud anders verloopt dan bij normale bossen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Anke Scheper, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Het regenwoud heeft meer hulp nodig om te herstellen dan reguliere bossen. Bovendien blijkt dat herstel nog moeilijker is als er meerdere keren brand optreedt. Bij het herstellen van het bos moet  daarom ook rekening gehouden worden met de mogelijkheid op nieuwe branden en hoe die te voorkomen.

Strategieën

In haar onderzoek behandelt ze de verschillende strategieën om bossen na branden te herstellen. Een van de strategieën stelt dat een brand mogelijk niet enkel de planten verwoest, maar ook de zaden in de grond. Het kan daarom nodig zijn om de bovenste laag grond te vervangen, door een laag zaden, dode planten en micro-organismen. Ook kan worden voorkomen dat invasieve soorten de kans krijgen te gaan woekeren: die grassen en planten moeten weggenomen worden. Eigenlijk onkruid wieden op grote schaal. Hoewel het artikel verschillende strategieën uitwerkt, stelt Scheper ook dat er nog grote gaten zijn in de kennis op dit onderwerp.

 Belangrijke aanbevelingen op microniveau

“Dit onderzoek is belangrijk, met name omdat de klimaatverandering de manier waarop branden zich gedragen verandert” stelt Wouter Peters, professor aan de Universiteit Wageningen en gespecialiseerd in landdegradatie, CO2 en klimaatverandering. “De aanbevelingen in het artikel richten zich op de microschaal: er is in het regenwoud vaak maar een klein gebied dat je kunt bereiken. Aandacht voor preventie blijft daarom onverminderd nodig.” Peters is daarnaast blij dat er ook verder wordt gekeken dan enkel de Amazone: “De Amazone is een kant van het verhaal, maar in de Indonesische situatie is het menselijk ingrijpen in de natuur veel groter geweest en moeten we nu ook meer ingrijpen om ervoor te zorgen dat de aanwas van regenwoud ook daar gestimuleerd wordt. Dat komt in dit onderzoek duidelijk naar voren.”

Foto: bosbrand in Griekenland (Lotus R, Flickr,  CC BY-SA 2.0)

26 - 03 - 2021 |
Lottie van Kelle