Coaching voor artsen: ‘Hoge eisen het hoofd bieden’

Lara Solms (Foto: Tajda Laure)
26 - 02 - 2021 ► 07:03Eén op de vijf jonge artsen heeft last van burn-outklachten, dat blijkt uit cijfers van Quickscan Bezieling. Dit komt mede door de hoge werkdruk en het gebrek aan hulpbronnen, zoals autonomie en support. Onderzoekster en psycholoog Lara Solms (28), van de Universiteit van Amsterdam en het Erasmus MC Rotterdam, heeft in haar onderzoek aangetoond dat ontwikkelingsgerichte coaching de kans op burn-outklachten bij artsen verkleint.

Coaching is een nieuw fenomeen binnen de medische wereld. Met het coachprogramma, Challenge & Support, krijgen artsen de kans om zichzelf op persoonlijk- en professioneel vlak verder te ontwikkelen door aan de slag te gaan met een eigen gekozen ontwikkelvraagstuk. Deze vragen variëren van carrièrevraagstukken tot vragen over de werk-privébalans. Het doel is de patiëntenzorg verbeteren door het reflectievermogen en welzijn van artsen te vergroten.

Waarom is coaching een nieuw fenomeen binnen de medische wereld?
‘’Binnen het werk van artsen is weinig ruimte voor persoonlijke reflectie. Het is niet gebruikelijk om op zoek te gaan naar hulp. Ervaring laat zien dat artsen niet makkelijk om hulp vragen, omdat zij juist diegenen zijn aan wie hulp wordt gevraagd. Hierdoor zit er een taboe op coaching. Coaching wordt gezien als iets wat je nodig hebt als je alleen niet verder komt. Een arts wil, misschien nog wel sterker dan andere beroepsgroepen, niet bij een groep horen die hulpbehoevend is.

Maar coaching biedt artsen juist de kans om nóg beter te worden in hun vak. En om persoonlijk verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ambities duidelijk te krijgen. Het is nog een lange weg om dit taboe te doorbreken.’’

Hoe kan coaching ervoor zorgen dat patiëntenzorg beter wordt?
‘’We zien dat veel artsen te maken hebben met uitputtingsklachten. Dit komt mede door de hoge eisen die in het vak bestaan en gebrek aan hulpbronnen. Wanneer je uitgeput bent, maak je vaker fouten. Ook kun je cynisch gaan denken over je werk. Een gevolg hiervan is dat je minder betrokken bent. Dit kan negatieve consequenties hebben voor de patiëntenzorg. In ons onderzoek zien we dat coaching ervoor zorgt dat uitputtingsklachten afnemen. Een belangrijk inzicht om te zorgen dat artsen hun werk goed kunnen blijven doen.’’

Je hebt aangetoond dat coaching het psychologisch kapitaal van artsen versterkt. Wat betekent dit?
‘’Het psychologisch kapitaal is een persoonlijke hulpbron die bestaat uit hoop, optimisme, zelfeffectiviteit en weerbaarheid. Deze positieve eigenschappen zorgen ervoor dat je goed je werk kunt doen. Ook als het even tegenzit. Als deze hulpbronnen aanwezig zijn, kunnen ze dienen als buffer: ze stellen artsen in staat om hoge eisen het hoofd te bieden.

Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat mensen die meer hulpbronnen ervaren, meer bevlogen zijn in hun werk. De hulpbronnen zijn dus niet alleen goed voor het welzijn, maar ze zorgen er ook voor dat artsen gemotiveerd aan de slag gaan en goed werk leveren.’’

Wat zijn plannen voor vervolgonderzoek?
‘’In het vervolgonderzoek gaan we opnieuw de effectiviteit van coaching onderzoeken, maar dan met een verbeterd onderzoeksdesign. Dit laat nog betere conclusies zien. Daarnaast gaan we kijken naar de ingrediënten die coaching effectief maken. We weten dat coaching van artsen een positief effect heeft. Maar we weten nog niet veel over de achterliggende processen. Daar gaan we ons nu op focussen.’’

Vera BrouwerGeef een reactie

artikelen van Vera Brouwer:
Coaching voor artsen: ‘Hoge eisen het hoofd bieden’
Coaching verkleint kans op burn-outklachten bij artsen