etalage
Sensitief opvoeden helpt jonge kinderen beter slapen
26 - 05 - 2020
Maxime Groot
Student minor Journalistiek en Nieuwe Leiden 2019/20

Mildere interventies bij slaaproblemen, gericht op de behoeften van het kind, laten kinderen en ouders beter en langer slapen. Ouders zijn minder gestrest door een aanpak waarbij ze bekijken wat hun kind op dat moment nodig heeft.

Je kind laten huilen tot het in slaap valt, ook wel ‘uitdoving’ genoemd, is een van de huidige richtlijnen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Deze richtlijn sluit niet altijd aan bij de wensen van ouders. De aanpak is op bepaalde gebieden effectief gebleken, maar leidt ook tot stress bij de baby en de ouders. Een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde pleit voor een breder spectrum aan interventies bij slaapproblemen van kinderen. Sensitieve zorg blijkt een goede, alternatieve aanpak. Bij dit type interventie stemmen ouders de zorg af op de signalen van hun kind.

Slaaphygiëne

Naast het reageren op de behoeftes van het kind, zijn ook zorgen voor een vast ritme, afstemming en regelmatige bedtijden oplossingen voor slaapproblemen bij kinderen. Volgens Els Peeters, kinderneuroloog in het Haga Ziekenhuis, zijn deze verbeteringen van de slaaphygiëne zeker nuttig: ‘’Hierdoor kunnen ouders hun kinderen gezond slaapgedrag aanleren.’’ Slaapproblemen kunnen volgens haar deels komen door verkeerd aangeleerde slaapgewoontes, zoals ouders die altijd bij het kind blijven bij het in slaap vallen. ‘’Kinderen moeten vaak weer opnieuw leren slapen,’’ concludeert Peeters.

Meer, mildere interventies

De eerste uitkomsten van studies wijzen erop dat ouders tevreden, opgelucht, minder gestrest en minder gefocust zijn op het slaapprobleem van hun kind. Zowel ouders als kinderen slapen beter en langer. De wetenschappers ontwikkelden een praktisch model met verschillende onderdelen voor een evenwichtige blik op slaapproblemen. Zij stellen voor om de richtlijnen van het NCJ te verbreden door interventies toe te voegen die de uitgeputte, wanhopige ouders helpen om signalen van kinderen beter te begrijpen.

26 - 05 - 2020 |
Maxime Groot
Student minor Journalistiek en Nieuwe Leiden 2019/20