Neanderthalers vlochten vezels tot draden

Grot van Spy, België, waar resten van neanderthalers zijn gevonden (Wikimedia Commons)
20 - 04 - 2020 ► 15:03Ook Neanderthalers vlochten vezels tot touwen en kleren, claimt een internationale groep onderzoekers. De Neanderthaler staat door deze ontdekking dichterbij de moderne mens dan we dachten. Het onderzoek verscheen op 9 april in Nature.

Neanderthalers waren blijkbaar meer technologisch vooruitstrevend dan dat er eerst gedacht werd. Uit resten van gevlochten vezels van planten is te zien dat ze gebruikt werden op veel manieren, bijvoorbeeld voor tassen en touwen die werden gebruikt voor transport van goederen. Met name de moeilijkere knopen duiden erop dat complex cognitief denkvermogen nodig is geweest. Dit vermogen is vergelijkbaar met de benodigde intelligentie om een menselijke taal te gebruiken. De draden zouden een grote rol hebben gespeeld in de mobiliteit en seizoensgebonden activiteiten die de Neanderthalers konden uitdenken. Uit lopend onderzoek naar Neanderthalerkunst en -technologie blijkt dat neanderthalers qua denkvermogen dichtbij de moderne mens staan.

Organisch materiaal
Vaak zijn stenen een van de weinige voorwerpen die je terug kan vinden uit deze tijd, want organisch materiaal vergaat in verhouding erg snel. Dr. Marie Soressi, onderzoeker naar Neanderthalers en menselijke evolutie aan de Universiteit Leiden, zegt over het onderzoek: “Het meest interessante gedeelte is dat het idee wordt ondersteund dat microscopische vezeldeeltjes uit niet doorweekte rotsafzettingen terug te vinden zijn uit de Neanderthalertijd. Alhoewel de foto’s niet superduidelijk zijn, is dit wel het beste bewijs tot nu toe. Als dit bewezen wordt in meerdere onderzoeken, is het goed mogelijk dat bederfelijke materialen nog wel teruggevonden kunnen worden.”

Isabel HuisintveldGeen reacties mogelijk.

artikelen van Isabel Huisintveld:
Nieuwsmedia over het ‘Chinese virus’
Neanderthalers vlochten vezels tot draden