carrousel
‘Omzetten CO2 is aanvulling op energietransitie’

Broeikasgassen zorgen voor de opwarming van de aarde. Om die opwarming te beperken is het de ambitie om de CO2-uitstoot fors te verlagen. Daarvoor moeten we naar andere energiebronnen: van fossiele naar duurzame, zoals zon en wind. Yuvraj Birdja (30) is net in Leiden gepromoveerd op een onderzoek dat laat zien dat het elektrochemisch omzetten van CO2 daarbij ook een deel van de oplossing kan zijn.

Wat is er bijzonder aan je onderzoek?
‘Het was al bekend dat elektriciteit een chemisch proces in gang kan zetten waarmee van CO2 andere producten gemaakt kunnen worden, zoals chemicaliën en brandstoffen. In mijn onderzoek gaat het om meer inzicht te krijgen in dat proces. Daarbij heb ik me grotendeels gericht op het omzetten van CO2 naar mierenzuur. Dat is een vloeibare stof die als brandstof gebruikt kan worden om elektriciteit op te wekken. Mierenzuur heeft als voordeel dat het makkelijk is op te slaan en past bij de huidige infrastructuur. Uit mijn onderzoek is gebleken welke zaken zorgen voor het efficiënt omzetten van CO2.’

Betekent dit dat we nu gewoon door kunnen gaan met fossiele brandstoffen?
‘Nee, we moeten sowieso af van die fossiele brandstoffen, de energietransitie moet gewoon doorgaan. Het omzetten van CO2 naar brandstof is hier een aanvulling op. Een nadeel van zonne- en windenergie is namelijk dat er soms te weinig, of soms juist te veel zon en wind is. Daardoor is er soms te weinig of te veel elektriciteit beschikbaar. Mijn onderzoek laat zien dat mierenzuur daar een oplossing voor kan zijn. Dat gaat dan in grote lijnen als volgt: wanneer er een overschot aan zonne- of windenergie is, wordt met dat overschot CO2 omgezet naar mierenzuur. En andersom: bij een tekort aan zonne- of windenergie zorgt het mierenzuur voor extra elektriciteit.’

Wat zijn dan de gevolgen voor de CO2-uitstoot?
‘Bij het (her)gebruik van CO2 wil je netto gezien natuurlijk niet uiteindelijk méér CO2 produceren. Het hele idee is om naar een CO2-neutrale maatschappij te gaan. Met zonne- en windenergie is er sowieso geen CO2-uitstoot. Afhankelijk van de wijze waarop je mierenzuur gebruikt, kan het wel CO2-uitstoot geven. Daarom moet er goed nagedacht worden hoe we dat mierenzuur gaan gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld al voertuigen die rijden op mierenzuur, waarbij CO2 dus hergebruikt wordt.’

Wanneer kan dit zo gaan werken?
‘Daarvoor moet nog veel gebeuren en uitgezocht worden. Mijn onderzoek laat zien dat het in een laboratorium mogelijk is om van CO2 op een efficiënte manier mierenzuur te maken. Maar je wilt dit op grote schaal gaan toepassen: daar komt nog wel wat bij kijken. Er is meer onderzoek nodig voor het ontwerp van zo’n industrieel proces, waarbij de continuïteit en stabiliteit gewaarborgd moeten blijven. En niet onbelangrijk, het kostenplaatje zal doorgerekend moeten worden: is het financieel wel verantwoord? Ook als dit allemaal meezit, zal het toch wel gauw vijf tot tien jaar duren voordat er op grote schaal CO2 omgezet gaat worden naar brandstof.’

13 - 05 - 2018 |
Gery van Westbroek