carrousel
Meeste verkeersdoden zijn fietsers: ruim kwart verongelukt op e-bike

In 2017 zijn de meeste verkeersdoden gevallen op de fiets, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim een kwart van deze fietsers verongelukten op een e-bike, een fiets met elektrische ondersteuning. Het is voor het eerst dat de meeste dodelijke verkeersongevallen op de fiets voorkomen. Voorheen vielen de meeste dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto’s.

In 2016 kwamen 629 mensen om bij een verkeersongeluk. In 2017 waren dit er 613, een lichte daling. Ook het aantal doden onder inzittenden van personenauto’s is in een jaar tijd gedaald van 231 naar 201 slachtoffers.

Fietsongelukken

Het aantal ongelukken op de fiets is daarentegen flink gestegen. In 2016 kwamen 189 fietsers om het leven, in 2017 steeg dit naar 206. Het is het hoogste aantal dodelijke fietsslachtoffers sinds tien jaar. Opvallend is dat meer dan een kwart van hen op een e-bike verongelukte. Het aantal slachtoffers op een e-bike is daarbij met bijna de helft gestegen in vergelijking met 2016.

Oorzaak

Atze Dijkstra, verkeersexpert bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), geeft een mogelijke verklaring voor het aantal slachtoffers: “Het aantal slachtoffers bij een bepaalde vervoerswijze gaat meestal gelijk op met het gebruik daarvan. Bij personenauto’s neemt echter al heel lang de veiligheid van de inzittenden toe door de voorzieningen en de constructie van het voertuig, en door automatisering. In dit geval kan het aantal slachtoffers afnemen, terwijl het gebruik stijgt. Fietsen hebben dit soort voorzieningen niet. Gezien het gebruik van zowel de fiets als de elektrische fiets toeneemt, is het aannemelijk dat het aantal fietsslachtoffers stijgt.”

08 - 05 - 2018 |
Kelly van Zuijdam