carrousel
Mantelzorg aan partner zwaarder dan aan ouder

Mantelzorgers die een partner verzorgen ervaren een hogere totale belasting dan mantelzorgers die een (schoon)ouder verzorgen. Dat blijkt uit onderzoek van epidemioloog Marloes Oldenkamp van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Aan de hand van een onderzoek onder 965 mantelzorgers ontdekte Oldenkamp dat de ervaringen van partner-mantelzorgers en ouder-mantelzorgers sterk van elkaar verschillen. Hoewel ouders van mantelzorgers gemiddeld in slechtere gezondheid verkeren dan partners, besteden partner-mantelzorgers meer tijd aan huishoudelijke zorgtaken dan ouder-mantelzorgers.

Ook ervaren mantelzorgers die hun partner verzorgen een hogere totale belasting, meer geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen en grotere problemen met het combineren van mantelzorg met overige dagelijkse activiteiten.

De mate van belasting neemt voor partner-mantelzorgers het meest toe wanneer de gezondheid van hun partner verslechterd. Mantelzorgers die een (schoon)ouder informele hulp verlenen ervaren een hogere totale belasting wanneer zij de verzorging meer tijd kost.

Verschillende motieven

Volgens Alice de Boer, hoogleraar informele zorg en ongelijkheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bepaalt de sociale relatie tot de hulpbehoevende in hoge mate hoeveel belasting de helpers ervaren:

‘De hulp aan de partner is zwaarder dan die aan een (schoon)ouder doordat zij relatief intensiever en met andere motieven zorgen dan andere helpers. Hulpbehoevende partners willen vaak het liefst door hun partner geholpen worden. De verzorgende partner neemt deze zorg daardoor graag op zich en vindt tegelijkertijd ook dat dit zo hoort in een relatie.’ 

Volgens De Boer is er de komende jaren meer vergelijkbaar onderzoek nodig naar de effecten van mantelzorg op zorggevers:

‘Het is erg mooi dat we dankzij dit onderzoek de ontwikkelingen tussen 2014 en 2016 kunnen volgen. Ik hoop dan ook van harte dat ook dit onderzoek weer een vervolg krijgt.’ 

4,4 miljoen mantelzorgers

In 2016 gaf 1 op de 3 Nederlanders van zestien jaar en ouder mantelzorg aan een dierbare. Dat blijkt uit cijfers van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Van de 4,4 miljoen mantelzorgers voelde bijna tien procent zich overbelast. 750.000 mantelzorgers gaven zowel langdurig (meer dan drie maanden) als intensief (meer dan acht uur per week) hulp.

17 - 03 - 2018 |
Silvia Geurts