“We accepteren ADHD minder dan vroeger”

CC0 Public Domain, Pixabay, John Hain
11 - 05 - 2017 ► 17:01Is ADHD een hersenziekte? Een recente studie van het Radboudumc stelt van wel, maar de bewijzen van de onderzoekers krijgen kritiek. ADHD-specialist Tinca Polderman, universitair docent aan de VU, denkt dat de farmaceutische industrie belang heeft bij het stempel hersenziekte. “De grens om iets als stoornis te diagnosticeren lijkt lager geworden.” 

Wat zijn volgens u de oorzaken van ADHD?

“Wereldwijd tweelingonderzoek wijst erop dat ADHD wordt veroorzaakt door genetische factoren. Zo’n 75 procent van de variatie (dus het wel, niet of een beetje aanwezig zijn van ADHD-symptomen) die we zien in de populatie, kunnen we verklaren via de genetische verschillen tussen mensen. De rest komt door verschillen in omgevingsfactoren. Welke genetische of omgevingsfactoren dit precies zijn, is alleen nog grotendeels onbekend.”

Gelooft u dat ADHD een hersenziekte is, of is het eerder iets psychologisch?

“Elke vorm van gedrag wordt aangestuurd door de hersenen, en door geen enkel ander orgaan. Dat geldt dus ook voor ADHD. In het geval van ADHD zul je mij dus niet snel over een ‘hersenziekte’ horen spreken. Ik zie ADHD als een vorm van gedrag, zoals ‘concentratie’ en ‘actief zijn’, die aan de extreme kant zit. Alleen nu we weten dat genetische factoren een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van ADHD is het logisch om aan het brein te denken om die genetische factoren te verklaren.”

Lode Wigersma, KNMG-directeur beleid, vraagt zich af of mensen niet te snel het etiket ADHD krijgen opgeplakt. Heeft u wel eens meegemaakt dat kinderen te snel worden gediagnosticeerd met ADHD?  

“Er zijn zeker belangen van de farmaceutische industrie verstrengeld in de stelling dat ADHD een hersenziekte is. Ik ben echter geen psychiater, maar een onderzoeker, dus ik heb niet met mijn eigen ogen gezien dat kinderen ‘te snel’ gediagnosticeerd worden. Het is wel zo dat ADHD-symptomen al meer dan 25 jaar worden gemeten in grote groepen kinderen met behulp van vragenlijsten en dat we dáár over de jaren heen geen toename zien in deze symptomen. Dat geeft dus aan dat we onze grens om iets als een ‘stoornis’ te diagnosticeren hebben verlaagd.”

Laura Batstra, ook kritisch op het onderzoek van het Radboudumc, stelt dat ADHD in verreweg de meeste gevallen een gedragsprobleem is en geen psychiatrisch probleem dat medicatie behoeft. Wat vindt u daarvan?

“Ik ben het deels met haar eens. Het lijkt vooral zo te zijn dat we als maatschappij steeds minder accepteren dat kinderen, en trouwens ook volwassenen, van elkaar verschillen in gedrag en dat schoolprestaties steeds belangrijker zijn geworden. Dan is ADHD natuurlijk niet handig. Milde vormen van ADHD beschouw ik alleen niet als een gedragsprobleem en zéker niet als psychiatrisch probleem. Het is alleen wat lastig voor ouders en leerkrachten. We accepteren ADHD gewoon minder dan vroeger.”

roosroosroosGeen reacties mogelijk.

artikelen van roosroosroos:
“We accepteren ADHD minder dan vroeger”
“Kinderen horen slechter door rokende moeders”