‘We peilen opinies via Twitter’

31 - 03 - 2017 ► 06:47



Taaltechnoloog Eric Sanders van de Radboud Universiteit heeft een online monitor ontwikkeld waarmee hij de politieke stemming op Twitter meet. Hij wil met deze tool de opiniepeilingen over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen aanvullen. ‘Twitter is een goede bron van informatie omdat veel mensen op dit medium hun mening geven over de politiek. Het is zonde om daar geen gebruik van te maken’, aldus Sanders.

Hoe werkt de online monitor precies?

‘Onze monitor gebruikt veertig procent van alle Nederlandse tweets. We tellen bij deze tweets hoe vaak alle partijen vermeld worden. Deze vermeldingen worden dan evenredig omgezet in zetels. We corrigeren daarbij wel de pieken die veroorzaakt worden doordat een bepaalde partij veel in het nieuws verschijnt. Toen Ard van der Steur aftrad hebben we de piek die optrad bij de VVD bijvoorbeeld wat afgezwakt.’

 Zijn er tot nu toe grote verschillen tussen uitkomsten van de online monitor en andere opiniepeilingen?

‘In onze monitor scoren de PVV en de VVD het hoogst, net als in reguliere opiniepeilingen. Ook de resultaten van D66 en GroenLinks wijken nauwelijks af van andere peilingen. De PvdA scoort echter wel aanzienlijk hoger bij onze monitor. Dat komt waarschijnlijk doordat de PvdA nu nog een regeringspartij is en in die context vaak genoemd wordt op Twitter. Naast de PvdA doen ook nieuwe, kleine partijen het beter. 50PLUS doet het op Twitter echter juist minder goed dan in reguliere opiniepeilingen. Dat komt doordat er relatief weinig vijftigplussers gebruik maken van Twitter.’

Waarom is de online monitor een goede aanvulling op opiniepeilingen?

‘Opiniepeilingen kunnen maar een kleine groep mensen ondervragen. Daarom is het moeilijk om met de uitkomsten uit de peiling conclusies te trekken over de gehele Nederlandse bevolking. Op Twitter is dit probleem minder aanwezig, omdat er ontzettend veel gebruik wordt gemaakt van dit medium. Bovendien kunnen we tweets filteren op leeftijd en geslacht. We kunnen op die manier de steekproef zo veel mogelijk gelijkstellen aan de Nederlandse bevolking. Ten slotte zijn de resultaten van onze monitor gebaseerd op een gemiddelde van tien dagen. Hierdoor is de peiling in mindere mate een momentopname.’

Kunnen we in de toekomst nog nieuwe ontwikkelingen verwachten?

‘Ja, zeker! We zijn nu bezig met het labelen van tweets. Op dit moment tellen we nog simpelweg het aantal keren dat een partij vermeld wordt op Twitter. In de toekomst zullen we echter ook gaan kijken naar wat er dan precies gezegd wordt over die partij in de vermelding. We wijzen dan bepaalde kenmerken aan een tweet toe, zoals ‘’positief’’ of ‘‘sarcastisch’’. Door inhoudelijk naar de tweets kijken, hopen we de peilingen nog accurater maken.’

merelsnoep



Geen reacties mogelijk.

artikelen van merelsnoep:
‘We peilen opinies via Twitter’
Meer immigratie, minder criminaliteit