Meer immigratie, minder criminaliteit

Foto: Todd Lucier (Flickr, CC BY 2.0)
17 - 02 - 2017 ► 15:31Er komen minder overvallen, inbraken, moorden en diefstallen voor in gebieden waar veel immigranten wonen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Ethnicity in Criminal Justice. De claim dat immigratie leidt tot toenemende criminaliteit, is volgens deze studie dus onjuist.

Robert Adelman, professor sociologie aan de Universiteit van Buffalo en een van de wetenschappers van het onderzoek, stelt dat immigranten over het algemeen een positieve impact hebben op de samenleving. ‘We claimen niet dat immigranten nooit betrokken zijn bij criminaliteit. Wat we proberen uit te leggen is dat samenlevingen die demografisch veranderd zijn als gevolg van immigratie, geen significante toenames ervaren in alle vormen van criminaliteit die we onderzocht hebben. In veel gevallen bleef de criminaliteit stabiel of nam deze zelfs af.’

 Vernieuwend

Het onderzoek is gebaseerd op tweehonderd Amerikaanse grootstedelijke gebieden. Voor deze gebieden zijn de bevolkingsgegevens en de misdaadverslaggeving van de FBI geïnventariseerd van de periode 1970-2010. Zo kon de relatie tussen criminaliteit en grootschalige immigratie patronen bestudeerd worden. Dit is een vernieuwende aanpak, omdat hiervoor vooral de relatie tussen criminaliteit en het individu van de immigrant bestudeerd is.

Tegengeluid

Volgens Jan de Boom, een socioloog gelinkt aan de Erasmus Universiteit die gespecialiseerd is in migratie en criminaliteit, is het onderzoek discutabel. ‘Allochtone groepen komen vaker in aanraking met criminaliteit dan autochtone groepen.  Dat is een feit. Dit hangt niet zozeer van de migratie zelf af, maar van de positie die men inneemt in de samenleving.’

Politieke impact

In politieke discussies wordt vaak gezegd dat immigratie leidt tot een toename van criminaliteit. Met dit onderzoek wordt dat in twijfel getrokken. Adelman juicht dit toe: ‘Het is belangrijk dat we ons beleid baseren op feiten en bewijs in plaats van ideologieën en ongefundeerde claims.’

Foto: Todd Lucier (Flickr, CC BY 2.0)

merelsnoepGeen reacties mogelijk.

artikelen van merelsnoep:
‘We peilen opinies via Twitter’
Meer immigratie, minder criminaliteit