carrousel
Depressieve jongeren zoeken te laat hulp

Jongeren met depressieve klachten trekken te laat aan de bel. Dat blijkt uit onderzoek van Yvonne Stikkelbroek, psychotherapeut en onderzoekster aan de Universiteit van Utrecht. De jongeren hebben, juist door  hun depressie, geen hoop op een effectieve behandeling. De gedachte dat jongeren voor elk wissewasje langs een psycholoog gaan blijkt dus verre van juist.

Het onderzoek is gefocust op de behandeling van depressies bij jongeren van 12 tot 18 jaar. Stikkelbroek onderzocht bijvoorbeeld welke jongeren meer kans hebben op een depressie. Zo lopen jongeren die een ouder hebben verloren meer risico op een depressie.

Omdat jongeren over het algemeen niet zelf professionele hulp zoeken, is het des te belangrijker dat hun omgeving goed oplet. Belangrijke signalen van een depressie bij jongeren zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, hopeloosheid en somberte.

Preventie

Vooral jongeren met ‘internaliserende problemen’ zoals angst en stemmingsstoornissen kunnen de weg naar de GGZ moeilijk vinden, of de GGZ bereikt hen moeilijk, bevestigt bijzonder hoogleraar Effectiviteit en Professionalisering van de Jeugdzorg Ron Scholte (Radboud Universiteit Nijmegen). “Slechts een klein deel van de jongeren met deze problemen ontvangt hulp van gespecialiseerde zorg. Ook de vraag naar ondersteuning vanuit de jeugdzorg is waarschijnlijk kleiner dan de omvang van de problemen.”

Op jongeren gerichte preventieprojecten tegen depressie zijn in Nederland schaars. Volgens Scholte zijn er wel initiatieven, maar het is nog maar de vraag of die breed uitgerold zijn. “Het Trimbos instituut is actief op dit gebied. Daarnaast zijn er regionale initiatieven om preventief te werken, in samenwerking met scholen, beleid, en zorg.”

25 - 04 - 2016 |
rzj