‘E-health kan ook helpen bij depressie’

Zoektocht naar 'anonieme' hulp (Foto Rony Zoetigheid)
01 - 03 - 2016 ► 13:51Het aantal gebruikers van het antidepressivum SSRI onder jongeren is toegenomen. Dat meldt het televisie-programma Zembla. Een van de redenen zouden de lange wachtlijsten zijn in de jeugd-GGZ. Zijn ze te verkorten? GZ-psycholoog en psychotherapeut Ariëlle de Ruijter, directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Utrecht, zegt dat het mogelijk is door zorg via het internet: E-health.

Hoe is het E-health-jeugdnetwerkproject ontstaan?

Het overheidsbeleid, met name van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), richt zich vooral op volwassenen. Wij vonden E-health ook een mooie toepassing voor jongeren. Zij zijn vertrouwd met elektronica en zullen het minst verbaasd zijn als we iets met computers of apps doen.

Wordt het project veel gebruikt in de hulpverlening?

Ja, maar er zijn wat belemmeringen. Professionals denken soms dat het niet goed genoeg werkt of willen misschien zelf er niet mee bezig zijn. Daarnaast zijn er financiële problemen: de anonieme E-health wordt bijvoorbeeld niet vergoed door de zorgverzekeraar of door de gemeente terwijl het best wel belangrijk is voor bijvoorbeeld meisjes met anorexia nervosa. Mensen met dat soort aandoeningen zoeken vaak anonieme hulp.

Zou E-health de wachtrijen van de jeugd-GGZ kunnen verkleinen?

Dat is mogelijk. Voor depressie zijn er al programma’s beschikbaar. Grip op je Dip is bijvoorbeeld zo’n programma voor jongeren tussen 16 en 20 jaar. Het is wetenschappelijk bewezen effectief en het wordt vergoed. Er zijn dus wel programma’s die de wachtlijsten van de jeugd-GGZ kunnen verkleinen, maar het zou best nog meer kunnen.

Wat ook mogelijk is, is blended treatment. Dan ziet de professional de patiënt twee of drie weken niet, oefent de patiënt thuis via E-health en wordt er een afspraak gemaakt om te kijken of het beter gaat met de patiënt.

Kan het aantal antidepressivagebruikers onder jongeren worden verminderd?

Om te beginnen, antidepressiva worden niet alleen maar gebruikt voor jongeren die depressief zijn. Die medicijnen worden ook voor andere situaties ingezet. Daarnaast krijg je bij de jeugd-GGZ bijna geen antidepressiva en als je het krijgt, word je goed in de gaten gehouden.

Ik denk wel dat het mogelijk is om depressieve jongeren beter te helpen. Meer bekendheid over depressie, meer gebruik van E-health en goede programma’s op scholen en universiteiten zijn belangrijke factoren. We kunnen ze er dan eerder uit halen en behandelen. Als dat gebeurt, kan het aantal jongeren die antidepressiva gebruiken wel degelijk naar beneden.

Wordt er nog steeds onderzoek gedaan?

Het onderzoek ‘Grip op je Dip’ is afgerond en daarmee ook geaccepteerd als een behandelmethode met wetenschappelijke onderbouwing. Een nieuwe E-health-toepassing genaamd ‘Doepressie online‘ wordt onderzocht aan de universiteit van Groningen. Dat is voornamelijk voor jongeren tussen ongeveer de 10 en 15 jaar. Je haalt big data binnen, omdat alles digitaal is. Je kan er heel goed onderzoek mee doen.

RonyZGeen reacties mogelijk.

artikelen van RonyZ:
‘E-health kan ook helpen bij depressie’
Broertje Ebola geen gevaar voor Nederland