Broertje Ebola geen gevaar voor Nederland

Foto Mike Blyth (Flickr, CC BY 2.0)
01 - 03 - 2016 ► 13:24Sinds 10 februari zijn in Nigeria 108 mensen gestorven aan het Lassavirus. Volgens plaatselijke specialisten is het onzeker of het land de uitbraak onder controle kan houden. De kans dat de besmetting overslaat naar Nederland is klein, aldus het RIVM.

In december 2015 maakte de regering van Nigeria bekend dat er opnieuw slachtoffers zijn gevallen van het dodelijke virus. Te laat, vinden de specialisten in de getroffen gebieden. De eerste patiënt werd al in augustus geïnfecteerd. Sinds januari 2016 is het aantal besmette gebieden opgelopen van 16 naar 22. In dezelfde periode zijn er 32 nieuwe doden gevallen.

Besmet

Het dodental kan nog hoger oplopen als er niet snel drastische maatregelen worden genomen. Het Lassavirus behoort tot dezelfde soort als Ebola. Beide virussen veroorzaken hemorragische koorts, waarbij patiënten koorts en ernstige bloedingen krijgen. Beide zijn overdraagbaar via bloed, zweet of ander lichaamsvocht.

Ook dieren verspreiden het virus: in Nigeria zijn de uitwerpselen van geïnfecteerde ratten of het voedsel waar de uitwerpselen op hebben gelegen de boosdoeners.

Voor de bevolking van West-Afrika is de hoofdoorzaak van besmetting het aanraken van uitwerpselen van besmette knaagdieren. Het gebied heeft namelijk een hoge rattenpopulatie. Inwoners komen daardoor sneller in contact met het virus.

Verspreiding

De kans dat het virus zich kan verspreiden in Nederland is zeer klein. Volgens woordvoerder Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is menselijk contact met een geïnfecteerde persoon vrijwel onmogelijk. Zodra het virus is geconstateerd in Nederland wordt de patiënt zo snel mogelijk opgenomen in het ziekenhuis en behandeld waardoor verbinding met de buitenwereld heel klein wordt.

Ook contact met geïnfecteerde knaagdieren is niet mogelijk. Het knaagdier dat het virus met zich meedraagt, leeft niet in Nederland.

Foto: Mike Blyth (Flickr, CC BY 2.0)

RonyZGeen reacties mogelijk.

artikelen van RonyZ:
‘E-health kan ook helpen bij depressie’
Broertje Ebola geen gevaar voor Nederland