Boos? Stuur (g)een boze brief

Foto Svante Adermark (Flickr, CC BY-NC 2.0)
18 - 03 - 2016 ► 12:20Oneerlijk behandeld en daardoor boos? Stuur een brief en je bent direct een deel van je emoties kwijt. Bovendien voorkom je hierdoor dat jij anderen weer oneerlijk behandelt, concluderen onderzoekers van de Universiteit Bonn en de Universiteit Lübeck in Nature.

Iedereen kent het wel, iemand die jou niet eerlijk behandelt, hoeft geen eerlijke behandeling terug te verwachten. Uit onderzoek blijkt dat dit effect ook over kan slaan op derden. Deze personen worden slachtoffer van de onvrede van een ander. Hierdoor ontstaat een ‘keten van onrecht’.

Twee experimenten

De onderzoekers wilden weten hoe deze keten onderbroken kon worden. Hiervoor zetten zij twee experimenten op. In het eerste werd een ‘dictatorspel’ gespeeld. De dictator kon een geldbedrag eerlijk verdelen of het grootste deel zelf  houden. Bij deelnemers die een klein deel kregen, nam de boosheid het meeste toe. Hierna werden drie manieren getest om deze negatieve emoties te stoppen. Deelnemers omschreven een neutrale foto, namen een pauze van drie minuten of schreven een brief aan de dictator. De beste manier, aldus de onderzoekers, was de brief aan de dictator. Het omschrijven van een neutrale foto had geen effect, schrijven in het algemeen is dus geen effectieve manier.

In het tweede experiment werd de groep opgesplitst. Een deel kreeg na de keuze van de dictator drie minuten pauze, de andere groep mocht een brief schrijven aan de dictator. Hierna moesten de deelnemers een geldbedrag verdelen tussen henzelf en een derde. De groep die een brief had geschreven, bleek dit geldbedrag eerlijker te verdelen. Derden werden dus minder slachtoffer van iemands onvrede.

Opvallend

Marc Heerdink, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam,  noemt de resultaten opvallend en intrigerend. “Het is al jaren de vraag of afreageren werkt. Uit heel veel studies blijkt; afreageren werkt niet, maar hier lijkt afreageren dus te werken. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer.”

Betekent dit dat we nu massaal brieven moeten sturen als we ons oneerlijk behandeld voelen? Heerdink: “Ik moest denken aan de brievenschrijver uit Dordrecht. Als deze strategie echt zo effectief was, dan was deze persoon toch wel opgehouden? Hier moet dus nog meer onderzoek naar gedaan worden. Het is echt de vraag of emoties puur door het schrijven gecontroleerd worden of dat er in het schrijven van de brief ingrediënten zitten die emoties reguleren.”

Luuc RitmeesterGeen reacties mogelijk.

artikelen van Luuc Ritmeester:
Migratie: ‘Expats zijn onder de radar verdwenen’
Boos? Stuur (g)een boze brief