Vaders voeden zoons harder op dan dochters

Foto Gerard Van der Leun (CC 2.0)
08 - 05 - 2015 ► 09:23Jongens worden vaker dan meisjes fysiek gestraft door vaders. Hierdoor worden jongens in de loop van de tijd agressiever. Het stereotype beeld dat ouders hebben over de verschillende maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen kan dit verschil in opvoeding verklaren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van pedagoge en biologe Joyce Endendijk. Ze promoveerde op 21 april aan de Universiteit Leiden.

Endendijk begon haar onderzoek met een overzichtsstudie van 126 andere onderzoeken. Hieruit bleek dat vaders en moeders meer negatieve opvoedingsstrategieën, zoals commanderen, dreigen en fysiek straffen, gebruiken bij jongens dan bij meisjes. Aanvullend observeerde ze vier jaar lang 390 gezinnen met twee kinderen. Hierdoor kon ze meten wat voor effect de manier van opvoeden had op de ontwikkeling van het kind. Ze zag dat jongens in de loop der tijd agressiever gedrag gaan vertonen wanneer zij fysiek door hun vader zijn aangepakt. De aanpak van de moeder gaf geen verschil in gedrag.

Genderstereotypen

Dit resultaat wijt Endendijk aan genderstereotypen van de ouders. Dit zijn de ideeën over hoe jongens en meisjes zich horen te gedragen in een bepaalde cultuur. Vaders met traditionele genderideeën behandelen onbewust zoons en dochters anders, bijvoorbeeld door de zoon vaker fysiek te straffen.

Endendijk observeerde ook verschillende gesprekken tussen ouders en kinderen, bijvoorbeeld om te zien in hoeverre hun genderstereotypen overeenkomen. Wat opviel was dat moeders meer impliciete opmerkingen maakten over gender en vaders juist meer expliciete. Ze vond geen verband tussen de stereotypen van vaders en hun zoons of dochters – maar wel tussen die van moeders en hun dochters. Endendijk legt uit dat ze niet heeft onderzocht of de opmerkingen over stereotypen invloed hebben op gedrag van de kinderen, maar “voor een vervolgstudie is het inderdaad interessant om te kijken of dit gerelateerd is.”

Leidse hoogleraar Pedagogiek Marian Bakermans-Kranenburg waarschuwt voor een overhaaste generalisatie van de conclusies. Er kan niet zomaar een verband worden gelegd tussen de invloed van de moeder op de genderstereotypen van de dochter en de invloed van de vader op het gedrag van de zoon. Dit zijn namelijk twee verschillende ontwikkelingsdomeinen van het kind die niet verward moeten worden.

evelinedevettenGeen reacties mogelijk.

artikelen van evelinedevetten:
“Binnenhof symbool voor samenwerking”
Vaders voeden zoons harder op dan dochters
Glutensensitiviteit: hype of nog niet erkende ziekte?