carrousel
Smokkel schiep Suriname

Zonder de smokkel uit de zeventiende en achttiende eeuw had het hedendaagse Suriname er heel anders uit gezien. Dit blijkt uit onderzoek van de Leidse historicus dr. Karwan Fatah-Black. In zijn boek White Lies and Black Markets, dat vorige maand verscheen, brengen nieuwe gegevens over scheepsladingen de verborgen handelspraktijken in het vroegmoderne Suriname aan het licht

Fatah-Black onderzocht de Europese plantagekolonies aan Guyaanse kust over de periode 1650 – 1800. De geïsoleerde kolonie Suriname mocht van Nederland maar beperkt handeldrijven met naburige landen. Fatah-Black legde de internationale handelsbetrekkingen tussen Suriname en de rest van het Atlantische gebied bloot. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de smokkelhandel tussen Suriname en de rest van het Atlantische gebied van essentieel belang waren voor het voortbestaan en de ontwikkeling van Suriname.

De Rotterdamse historicus prof. dr. Alex Stipriaan Luïscius, specialist in Caribische geschiedenis, vindt het boek om drie redenen vernieuwend: “Allereerst behandelt White Lies and Black Markets een vroegere periode dan de meeste onderzoeken. Daarnaast wordt de handel en kolonisatie van Suriname in de context van het Atlantische gebied geplaatst. Ten slotte vind ik het interessant dat de zeer intensieve handel tussen Noord-Amerika en Suriname wordt beschreven.”

07 - 05 - 2015 |
Anjesse Stremler