carrousel
Multimediaal verhaal leert kinderen meer

Kinderen die nog niet kunnen lezen, begrijpen verhalen beter als die multimediaal verteld worden. Geluiden en bewegende beelden sturen de aandacht van een kind op een manier die voor prentenboeken onmogelijk is. Kinderen leren hierdoor meer woorden en kunnen het verhaal beter volgen. Dit ontdekte orthopedagoge Zsofia Takacs. Zij promoveerde op 22 april aan de Universiteit Leiden bij promotor Adriana Bus.

Het is voor opvoeders belangrijk om te weten hoe kinderen verhalen het beste begrijpen, vindt Takacs. Door haar onderzoek kunnen ouders en opvoeders nu beter bepalen op welke manier zij hun kind een verhaal willen vertellen. Ze kunnen bijvoorbeeld een voorleesapp  gebruiken, die een verhaal vertelt met animaties en bijpassende achtergrondgeluiden. “Kinderen komen tegenwoordig veel in aanraking met tablets en voorleesapps. Mijn onderzoek helpt ouders beslissen welke apps goede verhalen bieden en de ontwikkeling van hun kind bevorderen.”

Niet alle toegevoegde media aan een verhaal hebben een positief effect. Spelletjes en interactieve elementen, zoals oplichtende plaatjes waar het kind op kan klikken, leiden de aandacht van het verhaal juist af. Takacs: “Dat is logisch, want dan moet je wisselen tussen twee verschillende taken én de draad niet kwijt raken. Dat is voor volwassenen al moeilijk, laat staan voor jonge kinderen.”

Werkgeheugen

Tamara van Gog, hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, heeft het onderzoek nog niet gelezen, maar reageert gelijk positief: “De resultaten verbazen mij niets. Een rijkere representatie van verhalen zorgt dat de beperkte ruimte in het werkgeheugen van het brein optimaal wordt benut. Sommige manieren van verhalen vertellen, kunnen het werkgeheugen namelijk onnodig belasten. De invloed van interactieve verhaalelementen op dit geheugen was tot nu toe nog niet volledig duidelijk.”

Van Gog complimenteert Takacs ook vanwege haar onderzoeksmethode. Takacs voerde een meta-analyse uit, dat wil zeggen dat ze de resultaten van meer dan veertig onderzoeken samenvoegde om tot haar conclusies te komen.  Van Gog: “Een meta-analyse is altijd goed. Daarmee krijg je een accuratere schatting van een effect. Aparte onderzoeken zorgen soms voor gemengde resultaten en de meta-analyse kan dan uitkomst bieden.”

07 - 05 - 2015 |
k.tengeler