Een vogel in de hand

dr. Judy Shamoun-Baranes. Foto: Kees Camphuysen
22 - 05 - 2014 ► 19:34Sinds kort kunnen ook gewone burgers helpen met wetenschappelijk onderzoek naar vogelgedrag. Het enige dat ze hiervoor moeten doen is een app installeren op hun smartphone en hun waarnemingen doorgeven. De ‘Vogel het Uit!’-app is ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam. De wetenschappers willen graag weten waarom vogels (die gevolgd worden met GPS-zenders) zich op bepaalde plekken bevinden om zo meer te weten te komen over de vliegroutes van de vogels. In de app wordt onder andere gevraagd naar het aantal vogels in een gebied, plantensoorten en windrichting. Een interview met teamleider dr. Judy Shamoun-Baranes.

Waar kwam het idee vandaan om het publiek om hulp te vragen bij jullie onderzoek?

We zagen een keer aan de GPS-data van een ooievaar dat hij al twee uur op dezelfde plek heen en weer bewoog. Toen we naar die plek toegingen, bleek dat een tractor bezig was het land te ploegen. De ooievaar liep dus al twee uur achter de tractor aan omdat hij zo makkelijk insecten en kleine dieren uit de grond kon pikken. Om de GPS-data goed te begrijpen heb je dit soort informatie uit het veld nodig. Maar omdat we niet genoeg mensen hebben, redden we het niet altijd om naar elke plek toe te gaan. De app vonden we een leuke manier om data te verzamelen en tegelijkertijd mensen te betrekken bij ons onderzoek. We wisten zeker dat mensen het interessant zouden vinden om een kijkje te krijgen in het leven van een vogel.

Zijn de waarnemingen van gewone burgers wel betrouwbaar genoeg voor wetenschappelijk onderzoek?

Dat is altijd de vraag bij dit soort citizen science-projecten. Ik heb heel veel vertrouwen in de burger. Je hoeft geen vogelaar te zijn om deze app te begrijpen. De vragen die we stellen gaan niet per se over de vogels zelf, maar echt om wat mensen zien in de omgeving. De informatie die ik binnenkrijg over de telefoon zoals plaats en tijdstip, kan ik ook gebruiken om te zien of iets klopt. We controleren de data, maar hopelijk krijgen we gewoon goede data binnen.foto 1_vogelhetuit

Waarom is het zo belangrijk om meer te weten te komen over vliegroutes?

Bij sommige vogels gaat het echt om de bescherming van de soort. Je wil begrijpen waar ze voedsel zoeken en waar ze in de winter naartoe gaan. Als de vogels het hier in Nederland niet goed doen heeft dat vaak te maken met het landschap of er zijn problemen onderweg tijdens de vogeltrek. Wij krijgen bijvoorbeeld ook veel vragen over de invloed van windmolens op vogels. Met dit soort informatie kun je daar antwoord op geven. Maar ook voor de algemene soorten heeft het een toegevoegde waarde. Hoe gaan zij bijvoorbeeld om met veranderingen en hoe overleven ze die? In deze samenleving zitten de mensen zo dicht op de natuur. Soms gaat dat goed en soms gaat dat minder goed.

Tot wanneer blijft de app beschikbaar?

De app blijft altijd beschikbaar, maar er zitten trekvogels in, dus die zijn in de winter weg. Het broedseizoen, de lente en de zomer, is de belangrijkste periode voor ons. In de toekomst kunnen we misschien wel vragen stellen over de plek waar de trekvogels overwinteren. Dus stel je gaat op vakantie naar Spanje, dan kun je daar waarnemingen invoeren in de app over onze kleine mantelmeeuw die is overgevlogen uit Texel.

Op dit moment zijn de Zilvermeeuw, de Kleine mantelmeeuw, de Wespendief, de Grutto, de Rotgans, de Lepelaar en de Grauwe Kiekendief te vinden en te volgen in de app. De applicatie ‘Vogel het uit!’ is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

 

 

FrancesVermeerenGeen reacties mogelijk.

meer vogels:
Parkieten fluiten met tong
artikelen van FrancesVermeeren:
Een vogel in de hand
Staken werkt aanstekelijk
Neanderthaler niet dom
Hoeveel weegt de wereld?