“Migranten niet minder gelukkig door xenofobie”

Foto: Carlos Smith, Flickr
17 - 05 - 2013 ► 09:18Angstgevoelens van de bevolking jegens vreemdelingen dragen niet per se bij aan het verminderde geluksgevoel van migranten in hun nieuwe land. Werkeloosheid- en gezondheidsproblemen spelen hierin een grotere rol. Dit stellen onderzoekers aan de Universiteit van Luxemburg, na vergelijking van gegevens van ongeveer 196.700 mensen uit 30 Europese landen.

De resultaten waren duidelijk: volgens Professor Andreas Hadjar en Susanne Backes worden migranten ongelukkiger van andere problemen dan van xenofobische sentimenten in hun nieuwe land. Mensen die naar landen verhuizen waar dergelijke negatieve opvattingen over immigranten heersen, scoren namelijk gemiddeld slechts 2 procent lager op de “geluksschaal” ten opzichte van de rest van de niet-migranten in het land.

Andere problemen spelen een duidelijk grotere rol volgens de onderzoekers. Zo zijn migranten die geen werk kunnen vinden of lage lonen ontvangen, respectievelijk 7 en 11 procnt minder gelukkig ten opzichte van de rest van de bevolking. Ook gezondheidsproblemen zijn van grotere invloed op het geluksgevoel: migranten bij wie deze problemen een rol spelen, zijn gemiddeld 9 procent minder gelukkig dan de rest van de inwoners van het land.

Xenofobie als drempel naar succes

Xenofobie in Nederland kan wel degelijk leiden tot een verminderd geluksgevoel, stelt Ilse Mink. Mink is onderzoeker bij RADAR, het regionale bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. “Hard bewijs hebben wij niet, maar xenofobie werpt zeker drempels op voor mensen met een migrantenafkomst in Nederland. Uit cijfers blijkt dat allochtone jongeren een grotere kans hebben om werkloos te zijn. Dit heeft ongetwijfeld wel een link met het geluksgevoel.”

Uit de jaarcijfers van RADAR uit 2012 blijkt dat van alle binnengekomen klachten een meerderheid van 28 procrent betrekking had op de arbeidsmarkt. Discriminatie kan dus ten grondslag liggen aan de werkloosheidsproblemen van migranten, en daarom indirect ook aan een minder hoge mate van geluk. Hadjar en Backes geven echter aan hier geen significant verschil te hebben gevonden tussen migranten en niet-migranten.

Verharding

Xenofobie heeft niet alleen invloed heeft op de migranten, aldus de Luxemburgse onderzoekers, maar kan ook op de autochtone bevolking een negatieve invloed hebben. Mink herkent dit: “Ook hier hebben wij geen specifieke cijfers over, maar wat we veel horen is een algemeen gevoel van verharding van de hele samenleving. Mensen worden harder, en zijn eerder geneigd dingen zomaar te zeggen. Hierdoor versterkt het “wij tegen zij gevoel”, en is dit van invloed op de samenleving als geheel.”

Julie-Jet BakkerGeen reacties mogelijk.

artikelen van Julie-Jet Bakker:
“Migranten niet minder gelukkig door xenofobie”
Ontmasker zelf: “Bad Science”
Online vrienden met je huisarts… “Like”?