Nu in de aanbieding: wandelpad

Bron:http://www.wageningenur.nl/upload_mm/b/c/3/2acdc404-68c9-4ba2-a766-b050ec9c9e1e_Maatschappelijk_baten_ANB_2013.pdf
08 - 03 - 2013 ► 10:53



‘Burgers moeten leren inzien dat ze moeten betalen voor natuur.’ Aldus Raymond Schrijver, onderzoeker bij de universiteit van Wageningen en aangesloten bij onderzoeksinstituut Alterra. Afgelopen woensdag presenteerde hij met collega-onderzoeker Judith Westerink een ‘zelfhulpboek’ voor natuurbeheerders. Officieel heet de brochure: ‘Maatschappelijke baten van agrarisch natuurbeheer’, maar een vrijere vertaling luidt: ‘Leren geld verdienen aan natuurbeheer.’

Willen Nederlanders wel betalen voor natuur?

‘Het blijkt dat mensen in theorie inderdaad willen betalen voor natuur.’

In theorie dus, maar hoe kom je hier als onderzoeker dan achter?

‘Je kunt dit onder andere afleiden aan de meerwaarde van huizen in een natuurrijke omgeving, reiskosten die mensen willen betalen voor bezoek aan de natuur en ook via vragenlijsten.’

Wat kunnen natuurbeheerders eigenlijk  verkopen?

‘We omschrijven het product van natuurgebieden als ecosysteemdiensten. Deze diensten kunnen worden opgedeeld in vier categorieën: toeleverende, regulerende, culturele en ondersteunende diensten. Een voorbeeld van een toeleverende dienst is voedselproductie door boeren, culturele diensten kun je zien als een mooi landschap of recreatie en ecotoerisme.’

Hoe kun je mensen laten betalen voor de natuur in hun omgeving?

‘Het kenmerk van publieke goederen is juist dat je het niet kunt verkopen. Vergelijk het met de aanleg van een dijk: je hebt altijd free riders, je kunt mensen niet uitsluiten van een dijk, als ze weigeren mee te betalen. Tegelijkertijd hebben ze net als anderen wel gewoon droge voeten bij overstromingsgevaar.’

Toch schetst u in de brochure een voorbeeld van het verhandelen van natuur: het veilen van stukjes landschap. Hoe werkt dat?

‘In 2007 hebben mensen kunnen bieden op gedeeltes van de Ooijpolder in Nijmegen. Als er voldoende geld is opgehaald, krijgen de hoogste bieders bijvoorbeeld voor enige tijd een recht van erfdienstbaarheid of vruchtgebruik op een bepaald stukje land. Zo kun je op je “eigen” wandelpad lopen, of langs je “eigen” rietkraag.’

Wat ziet u als de oplossing voor dit probleem?

‘Het is duidelijk dat de marktwerking faalt, als het om natuur gaat. De oplossing moet dus liggen bij de betrokkenheid van burgers bij het behoud van natuur als de overheid de geldkraan dichtdraait. Wij als onderzoekers inventariseren wat hierbij de mogelijkheden zijn. ’

Op welk landschap zou u zelf willen bieden?

‘Ik woon dichtbij de Veluwe en dit is voor mij een belangrijk natuurgebied. Als ik zou moeten kiezen zou ik graag bijdragen aan het behoud van dit gebied.’

 

Anneke Kornelis



Geen reacties mogelijk.