Gemengde teams presteren beter

Team, door Dawn Manser, Flickr
06 - 03 - 2013 ► 11:17Gemengde teams presteren beter dan teams die vooral bestaan uit mannen en mogelijk ook beter dan teams met een meerderheid van vrouwen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Sander Hoogendoorn van het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Het onderzoek bestond uit veldexperimenten onder teams van eerstejaarsstudenten die voor hun hbo-opleiding International Business een bedrijf opstarten, managen en uiteindelijk opheffen.

Etnische diversiteit


Hoogendoorn onderzocht welk effect diversiteit in geslacht, maar ook in etniciteit en in cognitieve vaardigheden heeft op teamprestaties. Geslacht bleek van invloed te zijn op de prestaties, etnische diversiteit minder. Etnische diversiteit is alleen positief voor de prestaties als ten minste de meerderheid van het team verschillende etnische achtergronden heeft. Hoogendoorn verklaart: “Teamleden in etnisch diverse teams kunnen elkaars kennis beter aanvullen.”

Eerder onderzoek: geen duidelijk effect


Eerder onderzoek laat echter geen duidelijke effecten zien van teamdiversiteit, aldus de Tilburgse promovendus Hans van Dijk (Human Resource Studies). Ook zijn onderzoek draait om de vraag of gemengde teams beter presteren. Tegenover de resultaten van Hoogendoorn staat een groot aantal soortgelijke studies met andere bevindingen, aldus Van Dijk. Hieruit blijkt dat divers samengestelde teams enigszins anders functioneren dan homogene teams, doordat het groepsproces anders verloopt. Van Dijk: “Maar we kunnen niet stellen dat dit altijd positiever of negatiever is.”

Van Dijk heeft een meta-analyse gepubliceerd van 35 studies naar etnische diversiteit op teamprestaties. “De resultaten hiervan laten zien dat er niet gesproken kan worden van een eenduidig positief dan wel negatief effect van etnische diversiteit, of van een andere vorm van diversiteit.”

Frederike JansbekenGeen reacties mogelijk.

artikelen van Frederike Jansbeken:
World Explorer: altijd weten waar u moet zijn
‘Politieke thriller’ over buitenlandbeleid EU
Gemengde teams presteren beter
Angstreactie kan gewist