Met chronische depressie naar de huisarts

Foto: INTVGene, Flickr
26 - 02 - 2013 ► 10:59De behandelingen die chronisch depressieve patiënten krijgen kunnen beter. Zij zijn beter uit bij de huisarts en de basis GGZ (Geestelijke Gezondheids-zorg), dan bij de tweedelijnszorg. Dat zei Jan Spijker op 15 februari in zijn oratie als bijzonder hoogleraar chronische depressie aan de Radboud universiteit Nijmegen. Ook pleit hij voor meer onderzoek naar nieuwe therapieën.

Spijker, die ook psychiater is, is voor een laagdrempelige aanpak van chronische depressies. Belangrijk is dat de patiënten getraind worden in het omgaan met hun klachten zodat ze hun gezonde gedrag weer kunnen oppakken. Zo kunnen zij greep krijgen op hun depressie en weer op hun leven.

Juist in de eerstelijnszorg wordt hiernaar gestreefd. De specialistische tweedelijnszorg richt zich volgens Spijker op wat niet goed gaat. Patiënten worden vaak vanuit de eerste lijn, bijvoorbeeld door de huisarts, doorgestuurd naar een specialist in de tweede lijn.

Magnetische stimulatie


Een van de nieuwe behandelmethoden die momenteel wordt getest, is Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). Hierbij krijgt de patiënt een magneet bij zijn of haar hoofd die specifieke hersengebieden activeert en daardoor gevoelens van angst en neerslachtigheid bestrijdt.

Patiënten kunnen ook in een computertraining met een joystick positieve beelden naar zich toe halen en negatieve beelden wegduwen. Spijker verwacht veel van deze Cognitieve Bias Modificatie (CBM), die al wordt gebruikt bij lichte depressies. Ook Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT), aandachts- en meditatieoefeningen in groepsverband die de kans op nieuwe depressies verlagen, noemt hij als veelbelovende aanvulling op bestaande behandelingsmethodes.

Bescheiden effect


Willem van der Does, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Leiden, die onderzoek deed naar de behandeling van depressies, is niet over elke therapie even enthousiast. Magnetische stimulatie kent volgens hem inderdaad een “bescheiden positief effect”. Van der Does is minder te spreken over de andere methodes, vooral over computertraining: “Daar verwacht ik weinig tot niets van.” Hij vond geen aanwijzingen voor een goede werking. “Het is echter een verzamelnaam, dus het is niet uitgesloten dat een andere vorm wel iets doet, maar het idee erachter is een tikje te simpel.”

Magneetstimulatie is een behandeling voor de tweedelijnszorg. De twee andere methoden zouden door eerstelijnspsychologen kunnen worden toegepast. Jan Spijker zal de nieuwe behandelingen samen met andere onderzoekers aan de Radboud Universiteit de komende tijd verder testen.

Liza KoppenradeGeen reacties mogelijk.

artikelen van Liza Koppenrade:
Met Willem van Oranje naar de WC
Parkieten fluiten met tong
Met chronische depressie naar de huisarts