carrousel
“Ook pedofielen moeten worden gehoord”
15 - 05 - 2012
Vincent Frequin
Student Journalistiek & Nieuwe Media

Drie masterstudenten Klinische Psychologie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn voor hun afstudeeronderzoek ‘PedoScience’ op zoek naar personen met pedofiele gevoelens. Luuc den Toom: “Waar de media een waardeoordeel hechten aan pedofilie, willen wij met dit onderzoek juist de kennis rondom dit niet-te-ontkennen fenomeen vergroten.”

Pedofilie is een behoorlijk gevoelig onderwerp. Waarom dit onderzoek?
“Het onderwerp heeft in de huidige maatschappij inderdaad een voornamelijk negatieve lading. Kwesties als de zaak-Dutroux, de Amsterdamse zedenzaak en de seksschandalen in de katholieke kerk zorgen ervoor dat een dergelijk beeld ontstaat. Als wetenschapper is het echter essentieel dat je op een objectieve manier naar verschillende zaken kijkt, dus ook naar pedofilie. Zijn alle pedofielen wel daadwerkelijk kindermisbruikers? Of vice versa: zijn alle kindermisbruikers wel daadwerkelijk pedofiel? Interessante vragen voor de psychologie. Met dit onderzoek willen wij de kennis over pedofilie te vergroten, waardoor de maatschappij mogelijk beter kan omgaan met dit niet te ontkennen fenomeen.”

Is er dan te weinig kennis over pedofielen?
“Ja, en wij betwijfelen of het fair is dat elke pedofiel op dezelfde manier wordt gezien en veroordeeld. Het bestaan van niet-praktiserende pedofielen wordt al snel over het hoofd gezien. De huidige studie is erop ingesteld om te onderzoeken in hoeverre pedofielen in psychologisch opzicht onderling verschillen en of ze verschillen van een niet-pedofiele groep.”

Hoe gaat het onderzoek PedoScience in zijn werk?
“Wij vergelijken drie verschillende groepen: praktiserende pedofielen (mannen die hun gevoelens in acties omzetten, bijvoorbeeld seksueel contact met kinderen of het consumeren van kinderporno), niet-praktiserende pedofielen en een heteroseksuele controlegroep. Zij zullen allemaal een aantal computertaakjes en vragenlijsten maken, waarna er een gestructureerd interview wordt afgenomen. De drie studenten zullen pedofilie elk vanuit een andere invalshoek bestuderen: een van ons kijkt naar de executieve functies (de hogere controlefuncties van de hersenen), een ander naar de impulscontrole en de derde naar de persoonlijkheid van pedofielen.”

Hoe verloopt de zoektocht naar respondenten, zoeken jullie nog personen?
“Op dit moment zijn we nog bezig met alle voorbereidingen en het werven van proefpersonen. We verwachten binnenkort de eerste personen te kunnen testen. Voor dit onderzoek zijn wij louter op zoek naar mannelijke deelnemers, hoewel wij het bestaan van vrouwelijke pedofielen niet ontkennen. Om statistisch verantwoord bezig te zijn, willen we ten minste twintig mannen per groep testen. De mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan ons onderzoek zijn van harte welkom en kunnen meer informatie vinden op onze website. Anonimiteit is verzekerd doordat we geen echte namen vragen en ook op geen enkele manier opnames maken van de ontmoeting. Bovendien gaan wij op een strikte en vertrouwelijke manier om met de gegevens van de deelnemers.”

Wat wordt er gedaan met de resultaten?
“De resultaten zullen statistisch worden geanalyseerd, waarna we elk ons eigen artikel erover schrijven. Als het mogelijk is, zullen de artikelen worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.”

Wie zit hierop te wachten?
“Als we aannemen dat een pedofiel er niet voor heeft gekozen om pedofiele gevoelens te hebben en de maatschappij keurt het tot uiting brengen van deze gevoelens geheel af, lijkt het ons vooral zaak dat mensen met pedofiele gevoelens worden gehoord en dat ze worden begeleid bij de invulling van hun leven en hun functioneren binnen de maatschappij. Op deze manier kan er voor worden gezorgd dat ze de gestelde grenzen niet overschrijden.”

15 - 05 - 2012 |
Vincent Frequin
Student Journalistiek & Nieuwe Media