“Betrek familie bij opleiding allochtone student”

03 - 04 - 2012 ► 07:43Samenwerken in kleine groepen, presentaties geven en meer steun van familie bij de opleiding: allemaal factoren die het studiesucces van allochtonen vergroten. Psycholoog Marieke Meeuwisse promoveerde 23 maart op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Onderwijs-instellingen moeten zorgen voor goede contacten tussen docent en student.”

Waarom besloot u dit onderzoek te doen?

“De laatste jaren is het aantal niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs flink toegenomen. Tegelijkertijd zie je dat hun studieprestaties achterblijven bij die van autochtone studenten.  Ook is het aantal allochtone studenten dat binnen vier tot zes jaar een diploma haalt lager dan gemiddeld. Die minder goede studieprestaties kunnen weer zorgen voor een kleinere kans op de arbeidsmarkt. Ik besloot hiervoor een verklaring te zoeken. Het zou namelijk heel mooi zijn als de studiecarrières van alle studenten uiteindelijk vergelijkbaar zouden zijn.”

Welke opleidingen hebt u daarbij onderzocht?

“Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies. Voor het eerste deel heb ik bijvoorbeeld studenten Rechten, Economie en Psychologie aan vier universiteiten in de Randstad vragenlijsten laten invullen. Ook is mijn onderzoek deels gebaseerd op een landelijke studie onder uitvallers in het hbo.”

U toont aan dat studie-inhoudelijke contacten belangrijk zijn. Zijn die minder vanzelfsprekend bij niet-westerse allochtonen?

“Nee, mijn onderzoek laat zien dat er geen verschil zit in de hoeveelheid studie-inhoudelijke  contacten die allochtone en autochtone studenten hebben. Het is wel zo dat die contacten voor allochtone studenten veel belangrijker zijn. Het zorgt er namelijk voor dat ze blijven studeren.”

Hoe kunnen universiteiten en hogescholen deze uitkomsten concreet toepassen?

“Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen zorgen voor goede studie-inhoudelijke contacten tussen docenten en studenten. Zo voorkomen ze dat niet-westerse allochtonen sneller stoppen met hun opleiding. Dat kan bijvoorbeeld door kleinschalig onderwijs aan te bieden, door studenten samen te laten werken en presentaties te laten geven of door discussies te houden over de studiestof.”

Ook de familie blijkt een belangrijke rol te spelen.

“Ja, ook hier geldt dat er geen verschil is tussen allochtone en autochtone studenten: ze krijgen gemiddeld evenveel steun van familie. Maar er zit wel een verschil in hoe effectief die steun is. Bij allochtone studenten bleek de steun van familie minder effect op het behalen van studiesucces te hebben.”

Hoe kan het onderwijs hier op inspelen?

“De families van niet-westerse allochtone studenten moeten meer bij de studie van hun kinderen betrokken worden. Laat in de voorlichting aan de ouders bijvoorbeeld expliciet aan bod komen wat studeren betekent voor hun kinderen, hoeveel tijd het kost en wat zij kunnen doen om steun te bieden.”

Cynthia KroetGeen reacties mogelijk.

artikelen van Cynthia Kroet:
“Op Venus klink je als een smurf”
“Betrek familie bij opleiding allochtone student”
Insecten verdwijnen door smeltende gletsjers
Minicolleges op beginnersniveau