Zien drinken doet drinken. Of toch niet?

Fotograaf Ziko
22 - 03 - 2012 ► 07:37Jongeren die veel naar de populaire soapserie GTST kijken, waarin de fles altijd op tafel komt, zullen ook zelf meer drinken dan anderen. Dat is de theorie achter een internationaal onderzoek naar de relatie tussen kijk- en drinkgedrag van jongeren. Wetenschappers Evelien Poelen en Ron Scholte van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen toetsten deze theorie samen met collega’s in vijf andere Europese landen (Duitsland, IJsland, Polen, Italië en het Verenigd Koninkrijk).

Comazuipen


In het onderzoek werden 16.500 middelbare scholieren tussen de tien en negentien  jaar gevraagd naar hun kijk- en drinkgedrag. Elk land stelde een lijst op van de 250 meest populaire films van de afgelopen jaren. Door middel van een vragenlijst kon per leerling berekend worden hoeveel filmscènes met alcoholgebruik hij of zij gezien had en kon een relatie gelegd worden met het alcoholgebruik. De resultaten werden gecorrigeerd voor verschillende andere factoren, zoals leeftijd, sekse, schoolprestaties, drinkgedrag van leeftijdgenoten en van ouders. Hierna konden de onderzoekers concluderen dat er – los van culturele achtergrond of andere factoren – een duidelijke relatie bestond tussen het zien van filmscènes met alcohol en de geneigdheid tot comazuipen.

Geen causaal verband


Maar een link is nog geen oorzakelijk verband. Onderzoeker Ron Scholte spreekt dan ook voorzichtig over een relatie en geen causaal verband: “Er is een duidelijke link tussen de twee aspecten . Hetzelfde geldt voor roken. In de jaren ’90 was er een duidelijke link tussen roken in films en het rookgedrag onder jongeren. In die tijd zijn er  in de Verenigde Staten grote acties gevoerd om de product placement van tabakmerken in films terug te dringen. Het is tegenwoordig ook verboden. Verbieden is echter niet ons doel; wij willen de ouders van jongeren bewust maken van de invloed die alcohol in films op hun kinderen heeft en het bespreekbaar maken.”

Hoewel ze in het onderzoek als factor zijn uitgefilterd, is het de vraag of diezelfde ouders niet ook op andere wijze het drinkgedrag van hun kinderen beïnvloeden.  Eén van de opvallendste resultaten uit het onderzoek was toch wel dat van alle onderzochte landen de Nederlandse ouders het hoogst eindigden bij ‘alcoholgebruik elke dag’.  In die categorie scoorden de Nederlandse vaders bijna tweemaal zo hoog als het Europees gemiddelde, terwijl de Nederlandse moeders zelfs meer dan driemaal zo hoog uitkwamen.

Cathelijn PalingGeen reacties mogelijk.

artikelen van Cathelijn Paling:
Zien drinken doet drinken. Of toch niet?
Tentamen? Maak je brood eens anders klaar
Test je eigen brein